Zero Risk, Support PayPal Express Checkout. BUY NOW.

Collection: Bulk Herbs (Root)

 

 

206 products
 • Zhi Xiang Fu Zi Nutgrass Galingale Rhizome Rhizoma Cyperi
  Zhi Xiang Fu Zi Nutgrass Galingale Rhizome Rhizoma Cyperi - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Zhi Shou Wu Tuber Fleeceflower Root Radix Polygoni Multiflori
  Zhi Shou Wu Tuber Fleeceflower Root Radix Polygoni Multiflori - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Zhi Huang Qi Mongolian Milkcetch Root Radix Astragali
  Zhi Huang Qi Mongolian Milkcetch Root Radix Astragali - 999 TCM
  Regular price
  from $19.98
  Sale price
  from $19.98
  Regular price
  $27.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Zhi Huang Jing Siberian Solomonseal Rhizome Rhizoma Polygonati
  Zhi Huang Jing Siberian Solomonseal Rhizome Rhizoma Polygonati - 999 TCM
  Regular price
  from $19.98
  Sale price
  from $19.98
  Regular price
  $27.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Zhi Gan Cao Liquoric Root Liquorice Radix Glycyrrhizae
  Zhi Gan Cao Liquoric Root Liquorice Radix Glycyrrhizae - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yun Jiang Dried Ginger Rhizoma Zingiberis Zingibor Officinale Rosc.
  Yun Jiang Dried Ginger Rhizoma Zingiberis Zingibor Officinale Rosc. - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yun Jiang Ke Li Dried Ginger Rhizoma Zingiberis Zingibor Officinale Rosc.
  Yun Jiang Ke Li Dried Ginger Rhizoma Zingiberis Zingibor Officinale Rosc. - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yun Jiang Fen Dried Ginger Rhizoma Zingiberis Zingibor Officinale Rosc.
  Yun Jiang Fen Dried Ginger Rhizoma Zingiberis Zingibor Officinale Rosc. - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yuan Hu Rhizoma Corydalis Dry Tuber of Corydalis Yanhusuo
  Yuan Hu Rhizoma Corydalis Dry Tuber of Corydalis Yanhusuo - 999 TCM
  Regular price
  from $15.98
  Sale price
  from $15.98
  Regular price
  $21.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yu Zhu Fragrant Solomonseal Rhizome Rhizoma Polygonati Odorati
  Yu Zhu Fragrant Solomonseal Rhizome Rhizoma Polygonati Odorati - 999 TCM
  Regular price
  from $19.98
  Sale price
  from $19.98
  Regular price
  $27.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ye Sheng Dang Shen Moderate Asiabell Root Pilose Asiabell Root Radix Codonopsis
  Ye Sheng Dang Shen Moderate Asiabell Root Pilose Asiabell Root Radix Codonopsis - 999 TCM
  Regular price
  from $24.98
  Sale price
  from $24.98
  Regular price
  $30.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yang Ti Gen Radix Rumicis Japonici Japanese Dock Root Rumex Crispus L.
  Yang Ti Gen Radix Rumicis Japonici Japanese Dock Root Rumex Crispus L. - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xue San Qi Persicaria Amplexicaulis Gynura Segetum
  Xue San Qi Persicaria Amplexicaulis Gynura Segetum - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xuan Shen Radix Scrophulariae Figwort Root
  Xuan Shen Radix Scrophulariae Figwort Root - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xu Duan Himalayan Teasel Root Radix Dipsaci Dipsacus Asperoides C.
  Xu Duan Himalayan Teasel Root Radix Dipsaci Dipsacus Asperoides C. - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xu Chang Qing Radix Cynanchi Paniculati Paniculate Swallowwort Root
  Xu Chang Qing Radix Cynanchi Paniculati Paniculate Swallowwort Root - 999 TCM
  Regular price
  from $14.98
  Sale price
  from $14.98
  Regular price
  $19.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xie Bai Longstamen Onion Bulb Bulbus Allii Macrostemi
  Xie Bai Longstamen Onion Bulb Bulbus Allii Macrostemi - 999 TCM
  Regular price
  from $14.98
  Sale price
  from $14.98
  Regular price
  $19.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xiao Tong Cao Medulla Stachyuri Stachyurus Himalaicus Hook.
  Xiao Tong Cao Medulla Stachyuri Stachyurus Himalaicus Hook. - 999 TCM
  Regular price
  from $30.98
  Sale price
  from $30.98
  Regular price
  $42.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xian Mao Common Curculigo Rhizome Rhizoma Curculiginis
  Xian Mao Common Curculigo Rhizome Rhizoma Curculiginis - 999 TCM
  Regular price
  from $14.98
  Sale price
  from $14.98
  Regular price
  $19.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xian Ling Pi Epimedium Herb Herba Epimedii Epimedium Brevicornum Maxim.
  Xian Ling Pi Epimedium Herb Herba Epimedii Epimedium Brevicornum Maxim. - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xia Tian Wu Decumbent Corydalis Tuber Rhizoma Corydalis Decumbentis
  Xia Tian Wu Decumbent Corydalis Tuber Rhizoma Corydalis Decumbentis - 999 TCM
  Regular price
  from $19.98
  Sale price
  from $19.98
  Regular price
  $27.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii American Ginseng
  Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii American Ginseng - 999 TCM
  Regular price
  from $60.98
  Sale price
  from $60.98
  Regular price
  $84.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xi Yang Shen Pian Panax Quinquefolium L. Radix Panacis Quinquefolii
  Xi Yang Shen Pian Panax Quinquefolium L. Radix Panacis Quinquefolii - 999 TCM
  Regular price
  from $60.98
  Sale price
  from $60.98
  Regular price
  $84.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Wu Zhi Mao Tao Root of Hispid Fig Radix Fici Simplicissimae
  Wu Zhi Mao Tao Root of Hispid Fig Radix Fici Simplicissimae - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Wen Zhu Rhizoma Curcumae Curcuma Zedoary Curcuma Phaeocaulis
  Wen Zhu Rhizoma Curcumae Curcuma Zedoary Curcuma Phaeocaulis - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Wei Ling Xian Clematis Root Radix Clematidis Clematis Chinensis
  Wei Ling Xian Clematis Root Radix Clematidis Clematis Chinensis - 999 TCM
  Regular price
  from $14.98
  Sale price
  from $14.98
  Regular price
  $19.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tu Fu Ling Glabrous Greenbrier Rhizome Rhizoma Smilacis Glabrae
  Tu Fu Ling Glabrous Greenbrier Rhizome Rhizoma Smilacis Glabrae - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Men Dong Cochinchnese Asparagus Root Radix Asparagi
  Tian Men Dong Cochinchnese Asparagus Root Radix Asparagi - 999 TCM
  Regular price
  from $19.98
  Sale price
  from $19.98
  Regular price
  $27.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Men Dong Cochinchnese Asparagus Root Radix Asparagi
  Tian Men Dong Cochinchnese Asparagus Root Radix Asparagi - 999 TCM
  Regular price
  from $30.98
  Sale price
  from $30.98
  Regular price
  $42.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Ma Tall Gastrodia Tuber Rhizoma Gastrodiae Gastrodia Elata BL.
  Tian Ma Tall Gastrodia Tuber Rhizoma Gastrodiae Gastrodia Elata BL. - 999 TCM
  Regular price
  from $38.98
  Sale price
  from $38.98
  Regular price
  $54.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Ma Tall Gastrodia Tuber Rhizoma Gastrodiae
  Tian Ma Tall Gastrodia Tuber Rhizoma Gastrodiae - 999 TCM
  Regular price
  from $30.98
  Sale price
  from $30.98
  Regular price
  $42.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Kui Zi Radix Semiaquilegiae Muskroot-like Semiaquilegia Root
  Tian Kui Zi Radix Semiaquilegiae Muskroot-like Semiaquilegia Root - 999 TCM
  Regular price
  from $24.98
  Sale price
  from $24.98
  Regular price
  $30.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Hua Fen Mongolian Snakegourd Root Radix Trichosanthis
  Tian Hua Fen Mongolian Snakegourd Root Radix Trichosanthis - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Hua Fen Mongolian Snakegourd Root Radix Trichosanthis
  Tian Hua Fen Mongolian Snakegourd Root Radix Trichosanthis - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tian Dong Cochinchnese Asparagus Root Radix Asparagi
  Tian Dong Cochinchnese Asparagus Root Radix Asparagi - 999 TCM
  Regular price
  from $14.98
  Sale price
  from $14.98
  Regular price
  $19.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tai Zi Shen Heterophylly Falsestarwort Root Radix Pseudostellariae
  Tai Zi Shen Heterophylly Falsestarwort Root Radix Pseudostellariae - 999 TCM
  Regular price
  from $24.98
  Sale price
  from $24.98
  Regular price
  $30.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Suo Yang Songaria Cynomorium Herb Herba Cynomorii
  Suo Yang Songaria Cynomorium Herb Herba Cynomorii - 999 TCM
  Regular price
  from $15.98
  Sale price
  from $15.98
  Regular price
  $21.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Suo Yang Pian Songaria Cynomorium Herb Herba Cynomorii
  Suo Yang Pian Songaria Cynomorium Herb Herba Cynomorii - 999 TCM
  Regular price
  from $15.98
  Sale price
  from $15.98
  Regular price
  $21.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Song Mu Gen Aralia Chinensis L. Radix Araliae Chinensis Root of Chinese Aralia
  Song Mu Gen Aralia Chinensis L. Radix Araliae Chinensis Root of Chinese Aralia - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Shui Yang Mei Gen Japanese Avens Root Adina Rubella
  Shui Yang Mei Gen Japanese Avens Root Adina Rubella - 999 TCM
  Regular price
  from $12.98
  Sale price
  from $12.98
  Regular price
  $15.98
  Unit price
  per 
  Sold out